Actueel

Wijsheid zit in de jeugd

Lees hier het nieuwe blog van Geert de Kousemaeker voor SKIPR.

Vorig weekend zat ik thuis te puzzelen op afspraken tussen een niet nader te noemen zorgverzekeraar en een niet nader te noemen instelling.

Een zoektocht om wederom in veranderende tijden te zorgen dat de instelling de goede zorg kan blijven leveren en tevens doelmatig en klantgerichte zorg blijft leveren.

Ik zat hoorbaar te zuchten, steunen en peinzen toen een groot visionair die in de buurt was mij een idee aan de hand deed. Dit idee wil ik graag met jullie delen, dus stap even met mij mee in een andere wereld.

Het idee is als volgt:

  1. We stoppen met het contracteren van instellingen door zorgverzekeraars, in plaats daarvan krijgt iedereen op basis van een gestelde diagnose door een poortwachter (lees huisarts of bedrijfsarts) een vastgesteld aantal zorgminuten vergoed (geen geld maar een tijdstoekenning).
  2. Deze voucher kan vervolgens bij een instelling naar keuze worden ingediend om hiervoor de zorg te ontvangen die nodig is. De instelling kan deze voucher weer omzetten in geld.

Dit is in essentie de eenvoud van dit systeem. Voordat u nu meteen begint hierbij belemmeringen te bedenken, neem ik alvast even de voordelen met u door. Om te beginnen zal het voor transparantie zorgen, want alle aanbieders willen laten zien dat ze die vouchers waard zijn. Ik zie de Kiesbeters al uit de lucht vallen. Instellingen zullen echt klantgericht moeten gaan werken en hun toegevoegde waarde voor de klant duidelijk moeten maken, anders hebben ze geen bestaansrecht.

Het jaarlijkse inkoopcircus houdt op te bestaan, wat de zorg vele malen goedkoper maakt. De markt kiest zelf, op basis van natuurlijke selectie door de klanten. Die bepalen ook zelf of ze bereid zijn om te reizen voor de beste zorg, de discussie hierover kan gesloten worden. De aanpak leidt tot échte concurrentie, waarin de zorgaanbieders iedere zorgminuut goed zullen besteden. De klant krijgt waarde voor zijn geld. Maar er gaat geen geld meer door zijn handen, dus mogelijke fraude-effecten vallen weg. De zorgverzekeraars en controleorganen zien toe op de geleverde kwaliteit en kwantiteit van de zorg per zorgminuut of voucher.

Natuurlijk zijn de belemmeringen ook te bedenken. Dit model kan alleen werken met een garantiemodel voor de beschikbaarheidsfuncties. En dat is moeilijk voor de bestaande zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar dat wilden we toch juist met marktwerking? Zo kan ik nog wel wat belemmeringen bedenken en u waarschijnlijk ook. Maar in het kader van op een andere manier naar de materie kijken, vind ik de basisgedachte een interessante om eens ter overweging mee te nemen.