Tagarchief: VBHC

Nieuws › Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Value Based Healthcare, op dit moment een veelgehoorde en populaire term in de gezondheidszorg. Maar: wat houdt dit nu precies in en hoe organiseer je dit in je eigen organisatie? Vanaf het moment dat Porter het boek ‘Redefining Health Care’ in 2010 uitbracht, is er aandacht voor deze methodiek, en de laatste twee jaar wordt de aandacht voor VBHC alleen maar groter. In dit artikel geven we 4 tips om te starten met Value Based Health Care.

Het uitgangspunt van Value Based Health Care is ‘gezondheidszorg die waarde toevoegt voor de patiënt’ tegen ‘zo laag mogelijke kosten’, oftewel de hoogst mogelijke uitkomst van de zorg voor de patiënt voor een bepaald ziektebeeld afgezet tegen zo laag mogelijk bestede euro’s. In de Nederlandse gezondheidszorg betekent het dat de zorg, die nu nog veel rondom een specialisme georganiseerd is, een switch moet maken naar een ander systeem. Namelijk naar een systeem dat georganiseerd is rond de medische behoeften van de patiënt. Dit betekent dat er meer aan ketenzorg gedacht moet worden: zorg geleverd over de grenzen van de huidige indeling van de zorg. Deze beweging van ‘zorg organiseren over grenzen van de bestaande structuren’ voltrekt op dit moment op veel plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg. Denk bv aan ziekte specifieke centra zoals oncologische centra, anderhalvelijns Centra en de geboortezorg.

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Recent zijn er vanuit zorgverzekeraar(s) ontwikkelingen zichtbaar richting andere financieringswijzen van zorg (denk aan Shared Savings model). Wij adviseren om zelf initiatief te pakken en te starten met VBHC. Temeer omdat het gezamenlijk starten op een kleine schaal al zoveel oplevert, zoals ervaring, samenwerking, inzichten en verbinding.

Tip 1: Begin klein

Begin klein en start met een ziektebeeld. Hiermee blijft het overzichtelijk en zullen sneller resultaten zichtbaar zijn. Deze leiden dan weer tot een aanpak die ook bij andere ziektebeelden gebruikt kan worden. Maak een start met de juiste partijen bij elkaar te brengen. Gezamenlijk met de keten kom je in kleine stappen tot zorg die waarde toevoegt voor de patiëntenpopulatie tegen laagste mogelijke kosten

Tip 2: Betrek professionals in hun rol als Clinical Leader

Vanuit hun medische verantwoordelijkheid zijn professionals een belangrijke spil bij de ontwikkeling van VBHC. Professionals die initiatief en leiderschap hierin nemen passen ook goed bij de ontwikkeling van Clinical Leadership. Hierin zijn medici werkzaam in het primaire proces de spil om te komen tot verandering en verbetering in de zorg. Deze trend wordt steeds meer zichtbaar in de gezondheidszorg.

Tip 3: Visie bepalen op het gezamenlijk doel en aanpak.

Wat is ons gezamenlijke beeld en visie over Value Based Healthcare ? In een gezamenlijke bijeenkomst wordt een gedeelde visie ontwikkeld en wordt met elkaar een aanpak bepaald om te komen tot samenwerkingsafspraken om zorg volgen het concept van VBHC te organiseren.

< h5 >Tip 4: Bepaal gezamenlijk de uitkomstindicatoren Bepaal in gezamenlijkheid tussen zorgaanbieders en organisatie de uitkomstindicatoren waarmee gewerkt zal worden. Welke uitkomsten vinden de patiënt en de professional voor dit ziektebeeld van waarde en hoe kunnen deze uitkomsten gemeten of afgeleid worden?

value based healthcareFiguur: fases in VBHC aanpak

Met de resultaten uit deze 4 stappen zijn de kaders en uitgangspunten helder om een daadwerkelijke start te maken met het realiseren van VBHC in de praktijk. In een volgend artikel vertellen wij meer over hoe dit wordt vormgegeven.

fluent: Inzicht, Visie, Lef

Het starten met VBHC vergt visie en ondernemerschap van de betrokken professional(s) en de bestuurders, die de grenzen van de organisatie open durven te stellen en integraal willen kijken naar de zorg. fluent kan dit proces adviseren, begeleiden en ondersteunen. Wij sluiten aan bij zo veel mogelijk bestaande concepten en bestaande bronnen om zorguitkomsten en zorgkosten te meten en zetten deze in bij VBHC. Kortom, Value Based Healthcare sluit aan bij de kernwaarden van onze organisatie: Inzicht, visie en lef. Visie en Lef om te starten met dit concept en Inzicht om op basis van voor ons zo vaak gehanteerde data een dimensie toe te voegen aan de waarde van het zorgproces voor de patiënt.