Publicaties

To innovate or to be innovated? That’s the question.

To innovate or to be innovated? That’s the question. Dat de zorg innoveert is een gegeven en blijkt ook uit het rapport To innovate or to be innovated. Dé vraag voor 2015 is dan ook niet óf de zorg innoveert, maar wel hoe dit gaat gebeuren.  In dit rapport is niet alleen onze visie op innovatie in de zorg maar ook de uitkomsten van de Zorg Innovatie Enquête meegenomen.


In november 2014 hebben we deze enquête breed gehouden onder vele professionals in de zorg. In ons rapport leest u meer over de ervaringen van professionals, de succesfactoren van innovatie en de innovatie uitdagingen voor 2015.

Professionals in de zorg ervaren dat innovaties positief bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Uit de enquête blijkt dat:

  • De positieve effecten op de toegankelijkheid van de zorg en het welzijn van de patiënt worden gezien
  • De innovaties leiden tot werkaanpassingen, maar (nog) niet altijd tot een structurele aanpassing in het primaire proces
  • Het laten aansluiten van innovaties op bestaande systemen en het bekostigd krijgen van de innovaties zijn de grootste uitdagingen
  • De noodzaak van innovaties wordt onderkend door de zorginstellingen.Innovatie is inmiddels ook een breder begrip dan alleen maar een stukje techniek van de leverancier.

Innovatie wordt gezien en ervaren op de dagelijkse werkvloer. Daarmee ontstaat ook het beeld dat innovatie steeds meer van de instellingen en zorgprofessional is, dan dat het voor de instelling of zorgprofessional is. Dit geeft aan dat de sector openstaat voor vernieuwing, innovatie flexibiliteit en kracht heeft en ook de toegevoegde waarde van innovatie onderkent (zowel technologisch als sociaal) om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.Innovatie doe je samen, de patiënten, verzekeraars en de zorginstellingen. Lees hierover meer in ons rapport.

Ontvang nu de whitepaper to innovate, or to be innovated? door onderstaand formulier in te vullen.