Publicaties

NVZ brancherapport

Met veel plezier hebben we het innovatie hoofdstuk geschreven van het brancherapport van de NVZ, dat op 4 februari is uitgekomen.

Download hier het brancherapport.

Bij innovatie denkt men vaak als eerste aan technologische en medische innovaties, terwijl wij juist ook het accent hebben gelegd op de sociale innovaties en de veranderende interactie tussen zorgverleners en klanten.

Een innovatie is in onze ogen namelijk pas succesvol als de innovatie ook een brede toepassing gekregen heeft.

De innovatiekracht van deze gedreven deelsector is erg groot, en er zijn legio voorbeelden van succesvolle innovaties. Hierdoor is innovatie bijna gewoongoed geworden en eerder onderdeel van de werkwijze in veel ziekenhuizen in plaats van dat het als heel bijzonder ervaren wordt.