Publicaties › Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #9

Beste lezer, in deze nieuwsbrief praten we u graag bij over onze laatste opdrachten en het thema spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

Veel leesplezier! Klaas, Rob, Geert, Birgite, Marije

Postfusie lateralisatie en voorbereiding nieuwbouw

Twee ziekenhuizen zijn recent gefuseerd. Het fusieziekenhuis heeft het ex ante samenwerkingsprofiel aangescherpt met de medische staf. Het aangescherpte profiel is uitgangspunt voor nieuwbouw op een van de twee locaties. Het fusieziekenhuis wil een bankable business case opstellen en vraagt fluent om het fundament voor de deze business case op te stellen. Lees meer

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen – vier visies op een aanpak

Ons rapport Code Oranje zorgt voor een gedeeld inzicht in de problematiek rondom kwetsbare ouderen op de SEH. De oplossing zit in vele (f)actoren, maar wat kan het ziekenhuis doen? fluent geeft in haar nieuwste whitepaper suggesties voor een oplossingsrichting. Lees meer

Meerjarenafspraak verzekeraar en ziekenhuis

De behoefte aan zekerheid groeit in de zorg. Zekerheid over omzet & continuïteit aan de kant van de zorgaanbieder en zekerheid over prijs, doelmatigheid en toegankelijkheid aan de kant van de zorgbetaler anderzijds. Dit geeft aan dat er een mooie balans is om te komen tot meerjaren afspraken tussen verzekeraars en zorginstellingen. fluent is gevraagd een zorginstelling te begeleiden bij het tot stand komen van deze afspraken. Lees meer

Meer verantwoordelijkheid bij teams in de ouderenzorg

Een VVT-instelling heeft als ambitie om meer verantwoordelijkheid en regie neer te leggen bij de medewerkers in de teams. fluent is gevraagd om dit proces op een aantal locaties te ondersteunen. Het was hierbij van belang om de organisatie brede globale visie samen te vertalen naar specifieke concrete uitgangspunten voor de teams op de locaties en tegelijk de teams meteen in beweging te krijgen. Geen rapport voor in de lade maar directe gedragsverandering. Lees meer