Publicaties › Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #8

Beste lezer, de afgelopen dagen zijn we breed in het nieuws met ons onderzoek naar de groei van zorg voor 65+-ers. In deze nieuwsbrief lichten we het onderzoek toe en praten we u bij over de volgende thema's:

  • TROTS programma samen met Nyenrode
  • Buitenpoli 3.0!? Van concurentiemiddel naar zorg dichtbij.
  • Zorgverkoop 2018

Veel plezier! Met vriendelijke groet, Klaas, Rob, Geert, Birgite, Marije

Code oranje

De ziekenhuizen hebben half 2016 de noodklok laten luiden over de enorme toename van de werkdruk op de SEH. Dit is reden geweest voor fluent om dit ook kwantitatief te toetsen bij 43 ziekenhuizen en op zoek te gaan naar de oorzaken. Lees meer

TROTS

Met trots presenteert fluent Healthcare haar aanpak om verpleeg- en verzorgingshuizen te helpen zich sneller te ontwikkelen en aan te passen aan de in hoog tempo veranderende eisen die aan deze zorginstellingen worden gesteld. Lees meer

Zorgverkoop 2018 start vandaag

Goed voornemen voor 2017: Een spoedige start van het zorgverkoopproces 2018 op basis van uw initiatief. Heeft u het lef om te kijken naar een nieuwe invulling van het partnership met de verzekeraar? Lees onze aanpak in de whitepaper zorgverkoop. Lees meer

Buitenpoli 3.0!? Van concurrentiemiddel naar zorg dichtbij

Sinds de introductie van marktwerking in 2006 hebben ziekenhuizen aan de randen van hun verzorgingsgebied buitenpoliklinieken geopend om te concurreren met omliggende ziekenhuizen. 10 jaar later zijn er verschillende reden tot heroriëntatie van de positie van deze buitenpoliklinieken. fluent ziet een aantal kansrijke richtingen waarin de buitenpoli een hefboom is voor de ontwikkeling van zorg dichtbij. Lees meer

In het nieuws

fluent is uitgebreid in de media naar aanleiding van ons onderzoek naar de groei van het aantal 65+-ers op de SEH – “Code Oranje” en een onderzoek voor ACTIZ over de gevolgen voor het gehele zorglandschap. Lees meer