Publicaties

Nieuwsbrief #6

Beste lezer,  over welke thema’s denkt u door deze vakantie? Vanuit onze kernwaarden inzicht, visie en lef inspireren wij u in deze nieuwsbrief met ons antwoord op vier actuele vragen. Hopelijk helpt het u aan een rustige vakantie.

  • Hoe ontwikkelt en borgt u kwaliteitsdenken in uw verpleeghuis?
  • Op welke locatie kunt u electieve zorg het best situeren?
  • Hoe start u met value based healthcare?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie klaar is voor het werken in de nieuwe huisvesting?

Mocht u naar aanleiding van de vragen en onze antwoorden daarop met ons door willen praten, aarzel niet om contact op te nemen.
Veel plezier!

Met vriendelijke groet,

Irma, Klaas, Rob, Geert, Birgite, Marije & Joan

T.R.O.T.S.

Naar aanleiding van de publicatie van de IGZ lijst met onder toezicht gestelde VVT instellingen heeft fluent een verbeter aanpak opgesteld om zorginstellingen bij te staan bij het ontwikkelen en borgen van het kwaliteitsdenken in de organisatie. Hierbij staat het creëren van T.R.O.T.S.(Toegevoegde Waarde, Resultaat Gericht, Ondernemend, Toegankelijk & Samenwerken) centraal. Lees meer

Case: Scenario analyse locaties Focuskliniek

Twee ziekenhuizen zijn gefuseerd en hebben globale strategische keuzes gemaakt. Een daarvan is het realiseren van een Focuskliniek op een van de locaties. Vraag is op welke locatie deze kliniek het best gesitueerd kan worden vanuit criteria als marktpositie, financiën, functionele kwaliteit, fysieke mogelijkheden en faseerbaarheid. We zijn gevraagd samen met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en externe experts tot een advies te komen. Lees meer

Value based healthcare

Value Based Healthcare, op dit moment een veelgehoorde en populaire term in de gezondheidszorg. Maar: wat houdt dit nu precies in en hoe organiseer je dit in je eigen organisatie? Vanaf het moment dat Porter het boek ‘Redefining Health Care’ in 2010 uitbracht, is er aandacht voor deze methodiek, en de laatste twee jaar wordt de aandacht voor VBHC alleen maar groter. In dit artikel geven we 4 tips om te starten met Value Based Health Care. Lees meer

Succesvol nieuwe concepten doorvoeren

Nieuwe huisvesting zorgt voor ingrijpende veranderingen. Niet alleen het gebouw verandert maar ook de werkprocessen en bijpassende ICT. Op basis van een Programma van Eisen en het ontwerp is de bouw gestart. De datum van verhuizen komt steeds dichterbij. De bouworganisatie werkt gestaag door. Maar dat is niet genoeg. De professionals bepalen of het nieuwe concept dadelijk werkt. En de lijnorganisatie is verantwoordelijk voor verandering van de werkprocessen en het meenemen van de organisatie. Gemakkelijk gezegd. Maar hoe pakt u dat slim aan?

Herkent u dit vraagstuk en wilt u meer weten? Neem contact op met Marije Talstra via 06-51086920 of marije@fluent.nl