Publicaties

Nieuwsbrief #5

Beste lezer, fluent is in beweging. Graag stellen we u in deze nieuwsbrief voor aan onze nieuwe collega's Joan Verweij en Klaas Bochove. Collega's die ons weer met nieuwe inzichten versterken. We doen verslag van onze inspiratiereis naar Zweden.

Eigenwaarde, kwaliteit en ketenzorg staan centraal in de Zweedse visie op zorg. De reis heeft ons geïnspireerd om verder te werken aan de verbetering van de zorg in Nederland. We zijn voornemens in het najaar een nieuwe reis te organiseren. Wilt u zich ook laten inspireren? Neem contact met ons op. We zijn bij verschillende instellingen aan het werk met belangrijke opdrachten. In deze nieuwsbrief laten we u meekijken met een voorbeeld van procesoptimalisatie. Tot slot laten we u weten welk goed doel u naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief uit heeft gekozen voor onze donatie. Veel leesplezier en hopelijk tot snel. Met vriendelijke groet, Irma, Klaas, Rob, Geert, Birgite, Marije & Joan

Inzicht

Klaas Bochove: meer dan 15 jaar advieservaring in de zorg. Voor ziekenhuizen, collectieven van medisch specialisten, NZa, VWS en gemeenten. Op het gebied van bekostiging en beloning, besturing en organisatie. Ik heb een goed overzicht in de verschillende belangen en gedragsprikkels van partijen in de zorg. Dat stelt mij in staat het grotere geheel te zien. Lees meer

Joan Verweij: ervaren adviseur en projectleider in de zorg. Energiek, loyaal en vasthoudend. Mijn drijfveer is dat ik de zorg wil verbeteren. Brede kijk vanuit verschillende invalshoeken op de zorg die wordt gemaakt door mensen voor mensen. Gericht op de toekomst. Lees meer.

Visie

fluent is in maart naar Zweden gereisd om daar kennis en inspiratie op te doen over de organisatie en uitvoering van de gezondheidszorg. We bezochten een VVT instelling, een eerstelijns zorgcentrum en een ziekenhuis in de buurt van Stockholm. En inspiratie hebben we gekregen! Lees meer.

Lef

Het triageren van zorgvragen in de eerstelijnszorg is een belangrijke activiteit om acute zorgvragen af te vangen en goed te geleiden. In het geval van asielzoekers met alle taalproblemen en specifieke gezondheidsvragen van dien is dit nog belangrijker. Lees meer.

Goed doel

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd een goed doel te kiezen voor onze nieuwjaaractie. U heeft voor Villa Pardoes en ASKV Steunpunt Vluchtelingen gekozen. Beide organisaties hebben ons inmiddels bedankt voor onze donatie van 500 euro.