Publicaties › Nieuwsbrief #1

meer lef

De langdurige zorg zit in een transitie. Een keer per 20 jaar treedt een grote verschuiving op die verder gaat dan een kleine systeem aanpassing. Voor de langdurige zorg is 2015 een dergelijk jaar. Iedere grote transitie roept weer nieuwe vragen op, het gaat hierbij niet alleen aan het aanpassen aan de nieuwe financieringsstructuur maar ook om het echt bewegen naar het klantgericht denken.

En wat wil nu die cliënt eigenlijk, of nog beter de vraag, wie is nu die cliënt eigenlijk?
De afgelopen jaren is de zorg zo beland in het systeem denken dat we vaak niet eens meer weten wie onze cliënt nu eigenlijk is, laat staan wat hij wil. Door sturing op doelmatigheid en het denken in ZZP’s zijn cliënten wandelende diagnoses met een financieel rugzakje geworden in plaats van individuen zoals u en ik dat zijn. Dat is niet verwijtend bedoeld, ik doe daar zelf ook in mee, maar het geeft wel aan, hoe de zorg is doorgeschoten in het systeem denken.

Vorig jaar hebben we een klein boekje geschreven over de langdurige zorg, Vele tinten maar geen grijs, waarbij we zijn ingegaan op de behoeften van de ouderen van de toekomst, de behoeften van de werknemers van de toekomst, beschouwd in onze maatschappelijke ontwikkelingen. Een boeiend boekje, al zeg ik het zelf, wat voor ons ook aanleiding geeft om dit verder te gaan onderzoeken.

Programma
Samen met Nyenrode Business University, gaan we de komende jaren een programma opzetten om de langdurige zorg te helpen in deze transitie, en te helpen bij het organiseren van de zorg rondom die individuele cliënt. Maar dit wel op een verantwoorde manier, waarbij we ook zorg hebben voor de verandering in de organisatie en de continuïteit van de organisatie.

Een erg boeiend vraagstuk waar we graag ook samen met u over nadenken. Wilt u graag participeren bij dit vraagstuk neem dan contact op met geert@fluent.nl