Publicaties › Nieuwsbrief #1

Lef

Nieuwe tijden vergen ook het herzien van de posities tussen instellingen en verzekeraars. Ziekenhuizen worden nu beschouwd als “vrije markt” bedrijven en dus zijn zekerheden nodig om voor de bank een kapitaal intensieve betrouwbare partner te blijven. Dit betekend ook het opzetten van een echt partnership. Het vergt vertrouwen, kwetsbaarheid maar ook kracht, visie en vooral lef.

Nieuwe tijden vergen ook het herzien van de posities tussen instellingen en verzekeraars. Ziekenhuizen worden nu beschouwd als “vrije markt” bedrijven en dus zijn zekerheden nodig om voor de bank een kapitaal intensieve betrouwbare partner te blijven. Dit betekend ook het opzetten van een echt partnership. Het vergt vertrouwen, kwetsbaarheid maar ook kracht, visie en vooral lef.

In dit kader kan een meerjarenafspraak met een verzekeraar zorgen voor borging van de duurzame relatie met de banken, maar ook zorgen voor verdere continuïteit van de organisatie en vergroot dit de bestuurbaarheid van de organisatie. Meerjarigheid in afspraken vergt echter ook het opzetten van een echt partnership met de verzekeraars. Dit partnership brengt ook verwachtingen over en weer en transparantie in beleid en doelmatigheid met zich mee. Dit proces om te komen tot meerjarenafspraken is een spannend en ingewikkeld proces. Het vergt vertrouwen, kwetsbaarheid maar ook kracht, visie en vooral lef.

Fluent ondersteunt op dit moment meerdere verzekeraars en ziekenhuizen om te komen tot meerjarenafspraken. Deze afspraken richten zich in eerste instantie op de meerjarige waarborging van de beschikbaarheidsfuncties (regionaal of lokaal). Hiertoe heeft fluent een model gebouwd waarmee instellingen snel inzicht kunnen krijgen in een indeling van de zorg, en daarmee ook de effecten van een mogelijke meerjarigheid op de financiële stromen in het ziekenhuis.

Mocht u als instelling of als verzekeraar ook interesse hebben in meerjarenafspraken dan praten we graag met u mee hierover.
Wij combineren in deze aanpak, inzicht, (we kijken wat het voor uw zorgproductie betekent), visie (we hebben een visie over de invoering van meerjarenafspraken) en lef (we hebben de expertise en ervaring in huis om dit proces succesvol met u te doorlopen).

Een weergave van onze aanpak is op hoofdlijnen weergegeven in de onderstaande figuur. Als u vragen of interesse heeft over deze aanpak dan kunt u contact opnemen met Geert de Kousemaeker (geert@fluent.nl) of Rob Keijzer (rob@fluent.nl).