Publicaties › Nieuwsbrief #1

Inzicht

fluent 2.0 blijft doen waar we goed in zijn en waar we in geloven. Dat betekent dat we vanuit onze eigen visie op de volgende domeinen actief zijn. Strategie in de zorg, besturing in de zorg, organisatie in de zorg en innovatie in de zorg.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de onderwerpen waarmee we bezig zijn per domein.

Strategie

 • Wat wordt de meerjarenstrategie van uw organisatie?
 • Op welke zorg gaan we ons richten en welke niet?
 • Hoe gaan we ons profileren vanuit de verschillende onderdelen van de organisatie na een fusie?
 • Met welke partijen gaan we nu en in de toekomst samenwerken om de zorg in onze regio zo goed en effectief mogelijk in te richten?

Besturing

 • Hoe vertalen we onze strategie naar onze organisatie en de verschillende afdelingen?
 • Welke besturingsvorm past het beste in onze organisatie?
 • Hoe geven we concreet vorm aan onze besturingsvorm, welke afspraken maken we hierbij en waar gaan we op sturen?
 • Hoe kom ik tot een concreet plan of businesscase voor een nieuw (zorg) concept of speerpunt?

Organisatie

 • Hoe gaan we de zorg in onze organisatie organiseren?
 • Hoe kunnen we maximaal klantgericht gaan werken?
 • Hoe maken we onze processen effectiever?
 • Hoe richten we de zelforganisatie binnen onze organisatie in en borgen we tegelijktijdig de gezamenlijke kwaliteit?

Innovatie

 • Welk effect heeft deze innovatie nu werkelijk?
 • Hoe borgen we innovaties in de dagelijkse realiteit?
 • Hoe komen we van pilot naar realisatie?

Nieuwsgierig naar onze visie op deze vragen? Neem gerust contact op via info@fluent.nl