Publicaties › Nieuwsbrief #1

Inzicht

Ik ben Rob Keijzer. Na een bedrijfseconomische studie en de accountancy ben ik in de zorgsector aan de slag gegaan. Binnen de ziekenhuiswereld heb ik ruim 20 jaar ervaring opgedaan in bedrijfskundige en financiële processen. De laatste jaren daarvan ben ik via advies en interim opdrachten werkzaam geweest binnen ziekenhuizen.

Hoe zie ik de toekomst van de zorg?
Binnen de zorgsector werken mensen voor mensen in een omgeving die sterk aan veranderingen onderhevig is en blijft. Dit is een complex werkgebied waarbinnen lang niet alle veranderingen verbeteringen zijn. Echter, deze veranderingen bieden ook kansen. Het onderkennen en benutten van deze (nieuwe) mogelijkheden, is essentieel voor de zorg om ook in de toekomst de hulpbehoevende medemens van zorg te kunnen voorzien. Anticiperen op de veranderingen in de rollen binnen de relaties tussen zorgaanbieder, patiënt/cliënt en zorgverzekeraar, is daarin van groot belang.

Wat wil ik bereiken?
De wens van organisaties om adequaat op  veranderingen te kunnen reageren en als kans te willen benutten, is mijn belangrijkste motivatie om samen met hen aan de slag te gaan om gestelde doelen te bereiken.

Waar ben ik goed in?
Ik werk graag samen met mensen binnen een organisatie aan de analyse en oplossing van bedrijfskundige en financiële vraagstukken waarbij  de mogelijkheden kritisch beoordeeld worden om binnen de gestelde kaders te blijven. Door deze samenwerking worden zienswijze en mogelijkheden vergroot en de ervaringen en kennis gedeeld, waarmee een goede basis wordt gelegd om verder te kunnen. Daarnaast wil ik graag begrijpen hoe een vraagstuk in elkaar steekt. Als het moet “graaf ik twee spades dieper” om een beter begrip van de situatie te krijgen teneinde gestelde doelstelling te kunnen halen.

Wat is mijn wens voor de zorg?
Verantwoorde zorg duurzaam beschikbaar houden, voor hen die het nodig hebben. Daartoe moet de zorgsector de mogelijkheden verkennen en de kansen zien en benutten.