Publicaties

De zorgketen: een vloek of een zegen voor de patiënt?

De patiënt centraal dat willen we allemaal. We weten echter dat zorgketens veelal remmend werken door tegengestelde belangen binnen een complexe omgeving. Hierdoor komt de broodnodige samenwerking onvoldoende tot stand.

De klassieke keten structuren werken eerder contra dan pro. Netwerkzorg biedt een oplossing maar vraagt om een structureel andere mindset van betrokkenen.

Fluent kan u ondersteunen bij de realisatie van effectievere netwerksturing. Vanuit een concept dat haar sporen in de spoedzorg keten reeds heeft verdiend. Het inrichten van netwerkzorg vraag om inzicht, visie en lef. Met onze aanpak borgen wij de volgende negen succesfactoren:

Met Zorg op de Juiste Plek (ZOJP) is er nu momentum om echt toegevoegde waarde voor de patiënt te realiseren. Vanuit bestaande structuren en overtuiging om de remmende werking van bestaande ketens te doorbreken. Fluent ondersteunt u en uw ketenpartners hierbij op de volgende wijze.

Download Netwerkaanpak fluent zorgketens (002) voor een uitgebreide beschrijving van onze visie, competenties en aanpak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Winkel via erwin@fluent.nl