Publicaties

De spoedpatiënt centraal

Dat de spoedzorg onder druk staat is helaas al bijna geen nieuws meer. De Denktank Spoedzorg komt met oplossingsrichtingen waarin de patiënt centraal staat in de keten.

Op initiatief van SpoedZorgNet Noord-Holland / Flevoland en fluent Healthcare zijn in het rapport De Spoedpatiënt Centraal de ontwikkeling van de spoedzorg over de periode 2013-2017 uiteen gezet om zo inzicht te geven in waarom deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe deze samenhangt met andere bewegingen in het zorgveld.

Naast het doorgronden van de oorzaken heeft de Denktank Spoedzorg (een brede vertegenwoordiging uit de ketenzorg) nagedacht over waar de oplossingen liggen. Hiertoe is een toekomstvisie uitgewerkt, waarin specifieke praktische oplossingen  zijn uitgedacht om de spoedzorgvraag beheersbaar en toekomstbestendig te maken.

Wilt u meer weten en/of het rapport opvragen. Neem contact op met Geert de Kousemaeker geert@fluent.nl of vul onderstaande formulier in.