Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lichten wij toe wat voor soort persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en waar wij deze voor gebruiken.

Wie zijn wij?

fluent is een verfrissend adviesbureau voor de zorg. Samen met u maken we de toekomst van de zorg.
fluent biedt een breed scala aan diensten, waarop deze verklaring van toepassing is. Deze verklaring wordt regelmatig herzien en bijgewerkt als onze diensten zich verder ontwikkelen.
fluent investeert in het veiligstellen van uw privacy door het verbeteren van kennis en professionaliteit hieromtrent bij haar werknemers, en neemt (technische) stappen om bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

fluent verzamelt persoonsgegevens zodat wij u onze diensten of informatie over onze diensten kunnen aanbieden. De verzamelde persoonsgegevens omvatten onder andere uw naam, contactgegevens zoals e-mail adres en bedrijfsnaam, nodig om de gevraagde service te kunnen bieden. Gevoelige informatie wordt alleen verwerkt indien uitdrukkelijk vereist en binnen de beperkingen van de wet.

U verstrekt een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door u te abonneren op nieuwsbrieven of door het aanvragen van informatie over diensten van ons of door het afnemen van diensten die wij aanbieden.

Waar gebruiken wij persoonsgegevens voor?

fluent heeft als beleid dat alleen persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn voor de verwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken met uw toestemming of in het geval van de uitvoering van een contract, het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of voor onze eigen legitieme belangen.
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor een of meer van de volgende zakelijke doeleinden:
• de beoordeling en acceptatie van een klant, leverancier of zakenpartner;
• de ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten;
• het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met klanten, leveranciers en zakenpartners;
• relatiebeheer en marketing;
• uitvoering van bedrijfsprocessen, interne management en managementrapportage;
• veiligheid en integriteit;
• naleving van de wet;

Indien en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?

fluent maakt gebruik van toepassingen van geselecteerde derde partijen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. fluent heeft een strikt veiligheidsbeleid om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wanneer we gebruik maken van een on-line provider kiezen we ervoor om te werken met partijen die voldoen aan de EU-wetgeving en die beschikken over uitgebreide veiligheids-en privacy-maatregelen.

De opslagperiode van uw persoonlijke gegevens hangt af van waarvoor de gegevens nodig zijn. Voor veel van onze diensten maken uw persoonlijke gegevens deel uit van een proces, hierdoor zullen uw gegevens worden opgeslagen totdat dat proces is geeindigt. In alle andere gevallen worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer zij haar doel heeft gediend, tenzij een wettelijke opslagperiode van toepassing is.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Fluent deelt uw gegevens in het algemeen niet met anderen. Alleen indien nodig, bijvoorbeeld in het kader van een opdracht, wordt in overleg met u relevante informatie gedeeld met anderen die gerelateerd zijn aan onze dienstverlening (sub-contracting).

Wie kan toegang krijgen tot uw gegevens?

Fluent beperkt intern de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot diegene die voor de verwerking noodzakelijk en vertrouwd zijn. Wij verwachten van onze leveranciers of derde partijen waarmee we samenwerken een gelijke werkwijze.

Uw rechten

De algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) voorziet u van een reeks rechten. Deze individuele rechten zijn vermeld in de AVG en worden door fluent gerespecteerd.

Deze rechten omvatten het recht om te worden geïnformeerd wanneer persoonsgegevens worden verzameld, het recht op toegang en het recht op rectificatie van uw gegevens indien deze onjuist zijn. Onder specifieke omstandigheden, zoals vermeld in de AVG, kunt u verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of om te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Tevens hebt u het recht op gegevens portabiliteit. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@fluent.nl. Wij zullen dan uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Naast deze rechten heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Over deze privacyverklaring

De versie van de fluent Privacy verklaring is gemaakt in mei, 2018.

We zullen deze Privacyverklaring updaten als er wijzigingen van toepassing zijn. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de verklaring of in de wijze waarop fluent gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens, zullen we u op de hoogte brengen door het plaatsen van dergelijke wijzigingen op onze website danwel door u rechtstreeks in kennis te stellen.
In geval van een conflict tussen deze Privacyverklaring en de voorwaarden van (een) overeenkomst (en) tussen een klant en fluent, zijn de voorwaarden van die overeenkomst (en) leidend.

Vragen over uw privacy aan fluent?

Als u vragen heeft over of naar aanleiding van ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@fluent.nl.