Advies

Strategie

 

De context waarin de zorg zich bevindt wijzigt fors de laatste tijd. Dit brengt voor zorginstellingen vele vraagstukken mee, waarin op een flexibele manier geanticipeerd moet worden. Wilt u hierin lijdend of leidend zijn, is de vraag. Fluent helpt u bij deze zoektocht, met Visie, Inzicht en Lef om te zorgen dat u veranderingen vorm geeft ipv dat de verandering uw organisatie vormt.

Klantvragen

Strategische vraagstukken kunnen op vele onderwerpen betrekking hebben. Het kan gaan over het bepalen van de richting van de organisatie in zijn geheel, maar ook over een marktstrategie, of een strategie om samen te gaan werken of fuseren. Hoe je van het strategische ‘wat’ naar een concreet ‘hoe’ komt dat is het terrein van conceptontwikkeling. Vraagstukken die we graag met u oppakken:

 • Begeleiding fusies of samenwerking
  Samenwerken hoe doet u dat nu eigenlijk? Fluent heeft een brede ervaring om u in het vooronderzoek, mededingingsonderzoek en de postfusie fase te ondersteunen.
 • Opstellen portfoliokeuzes
  Middels de Zorgportfoliobalans ondersteunen we u bij gefundeerde en weloverwogen besluiten omtrent portfolio, waarin vanuit markt, bedrijfsvoering, personeel en kwaliteit gekeken wordt naar uw keuzes.
 • Opstellen van meerjarenbeleidsplannen
  Van visie komen naar strategische doelen is vaak een puzzel voor een organisatie. fluent heeft een brede ervaring om uw Missie en Visie om te zetten naar strategische doelen en acties.
 • Opstellen locatieprofielen en businesscases in het kader van bouwplannen
  Welke consequentie heeft onze fusie/samenwerking voor de locatieprofielen? Hoe maken we keuzes in relatie tot reistijden, bestaande capaciteiten, toekomstige zorgvraag, kwaliteitseisen etc. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van locatieprofielen.
 • Opstellen strategisch werkconcepten en globaal programma van eisen
  Het strategisch werkconcept geeft inzicht in de toekomstig productie, werkproces en het daarbij behorende capaciteiten. In een globaal programma van eisen vertalen we deze naar een globale inschatting van het oppervlakte.
 • Marktstrategieën
  De zorg verandert, maar ook de klantbehoefte. Hoe zorgt u ervoor dat u goed aansluit bij de klantbehoeften, niet alleen nu maar ook over 5 jaar. Samen met u kijken we graag hoe we dit vorm kunnen geven. We beschikken daarbij over veel Inzichten die we graag met u delen.
 • Opstellen functionele en ruimtelijke programma’s van eisen
  Samen met de opdrachtgever brengen we de werkprocessen voor de zorg- en ondersteunende diensten helder in kaart. Op basis van richtinggevende uitspraken (lean, patiëntjourney, logistiek, flexibiliteit etc.) definiëren we de verbeterpunten en het toekomstig werkproces. In de laatste stap vertalen we deze processen naar toekomstig ruimtegebruik.
 • Businesscase voor nieuwe zorgconcepten
  Hoe vertaal je een nieuw zorgconcept naar de gevolgen voor werkwijzen, productie, formatie, exploitatie en investeringen? Wij ondersteunen u om dit gestructureerd in kaart te brengen.

Cases

Onderstaand ziet u een selectie van de opdrachten die we met onze klanten hebben gedaan:

Publicaties/blogs

Meer weten?

Neem contact op met
Geert de Kousemaeker, 06 5572 0065