Advies

Besturing

Binnen de zorg rekent men meer en meer af met de waan van de dag en verplaatst de focus zich naar het meerjarenbeleid en meerjarenafspraken met bijvoorbeeld verzekeraars of samenwerkingspartners. Zorgverleners zijn zich meer bewust van de totale zorgvraag en de samenwerking binnen de keten. Tenminste, hier wordt op strategisch niveau op ingezet.

Klantvragen

Hoe ga je dit nu vormgeven en hoe regel je afstemming en verantwoording? Besturing in de zorg is de stap van idee naar werkelijkheid. We denken hierbij na over de besturingsfilosofie, oftewel welke verantwoordelijkheid ligt waar en hoe stemmen we met elkaar af? Vervolgens kan je met deze verantwoordelijkheid de strategie vertalen naar concrete doelen en afspraken maken over de manier waarop deze gerealiseerd gaan worden. Vragen die hierbij horen zijn:

  • Welk leiderschap is nodig om de meerjarenstrategie te realiseren?
  • Hoe creëren we meer gelijk gerichtheid tussen de medische staf en de organisatorische kolom van het ziekenhuis?
  • Hoe maak ik de organisatiestrategie concreet en komen we tot actie?
  • Hoe kan ik op een goede manier afspraken maken met de verzekeraar en hoe richten we de monitoring hiervan in?
  • Hoe kunnen we de organisatie in haar kracht zetten om onze doelstellingen te realiseren?
  • Welke informatie heeft de organisatie nodig en hoe gaan we deze inzetten om onze doelen te realiseren.

Cases

Onderstaand ziet u een selectie van de opdrachten die we met onze klanten hebben gedaan:

Publicaties/blogs

Meer weten?

Neem contact op met Geert de Kousemaeker, 06 5572 0065