Actueel

De toekomst van de zorg in 2025

fluent gaat samen met de Nyenrode University een toekomstscenario voor de zorg in 2025 vormgeven. Door de combinatie van kennis, inzicht en visie wordt er voor zowel de langdurige zorg als de curatieve zorg gekeken naar de ontwikkelingen en de uitdagingen gekeken. Hierbij wordt geredeneerd vanuit de toegevoegde waarde voor de zorgconsument in 2025, en de “organizational fit” voor de zorginstellingen.


De komende maanden wordt er samen met het zorgveld deze toekomstverkenning uitgevoerd.

Op 21 april jl. is er een grote kickoff bijeenkomst geweest in de vorm van een invitational conference waarin door verschillende sprekers gekeken is naar het thema en de uitdagingen voor de zorg in 2025. fluent heeft hier ook een inleiding gegeven over de veranderende zorg: “Times are changing”.

De essentie van het betoog is het volgende:
De zorg verandert, waar we in de jaren 1998-2008 grote groei zagen in de zorg, neemt de groei af in de periode 2008-2013 en is er sprake van een daling in een aantal deelsectoren in 2014-2015.

Deze veranderende groei betekent ook dat instellingen hierop moeten reageren. Dit gebeurt op een manier waarin in eerste instantie weer gezocht wordt naar nieuwe zekerheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kostenreducties en verregaande reorganisaties om de continuïteit van de organisatie te behouden.

De nieuwe situatie van beperkte groei vergt echter ook dat er goed moet worden nagedacht over de toegevoegde waarde die je als instelling levert. Dit is namelijk de existentie waar je voor staat. Het vergt het maken van keuzes en aanbrengen van focus en een goede kennis van de behoeften van de klant. We schuiven namelijk van een aanbod gestuurd stelsel naar een vraag gestuurd stelsel.

Maar wie is nu die klant van de toekomst? Kijkende naar 2025 zijn er 1,8 miljoen 75+ ers (toename van 600.000), waarvan er 800.000 een vorm van zorg gebruiken. Deze generatie “baby boomers” kennen ook andere behoeften dan de generaties hiervoor. Autonomie, zelfregie en keuze vrijheid gecombineerd met zelf organiserend vermogen en mondigheid kenmerken deze generatie. Als we kijken naar de zorg en beleidsmedewerkers in 2025, kenmerken die zich door digitalisering en individualisme. Combineren we dit met de afbouw van het sociale stelsel naar een sociaal vangnet geeft dit voor de komende jaren de volgende beleidsthema’s om ons op te richten om in 2025 klaar te zijn voor deze grote zorgbehoeftige generatie:

  • Keuzevrijheid en inspraak versus zelfstandigheid/zelfredzaamheid
  • Meer behoefte aan autonomie en zelfregie versus individualisme en digitalisering
  • Organisatorisch vermogen bij de eigen sociale cohesie versus gemak gaat boven privacy

Hierop moeten we met elkaar samen beleid ontwikkelen, maar voor de korte termijn zijn er 6 belangrijke thema’s om je als zorginstelling op te focussen:

  1. Transparantie over wat je doet en waar je voor staat;
  2. Rendement (zonder dit geen continuïteit);
  3. Ondernemerschap (korte termijn reageren en daarna anticiperen op veranderingen);
  4. Toegevoegde waarde (zoek naar de reden van je existentie);
  5. Samen (samen met verzekeraars / gemeentes en andere stakeholders ontwikkelen);
  6. Maar vooral TROTS, ben Trots op de zorg en de organisatie die je hebt, want zonder trots ben je als onderneming of ondernemer helemaal niets.

Wilt u de sheets of meer achtergrond informatie ontvangen over de samenwerking met Nyenrode neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

aanvragen informatie Nyenrode