Cases

The proof of the pudding is in the eating.
Visies en aanpakken zijn mooi en nodig, maar waar het onze klanten terecht om gaat is de vraag; werkt het ook in de praktijk? Hieronder geven we een aantal voorbeelden van recente projecten en de effecten die we samen met onze klanten bereikt hebben. Het is een kleine selectie en voor specifieke vragen sturen we u graag vergelijkbare voorbeelden. Wij brengen u dan ook graag in contact met verschillende van onze opdrachtgevers. Hun mening telt. We schrijven bewust fluent met een kleine 'f'. De hoofdletter is voor onze Klant.

Meer verantwoordelijkheid bij teams in de ouderenzorg


Concretisering van de meerjarenstrategie van een gefuseerde ziekenhuis organisatie


Scenario analyse locaties Focuskliniek


Opstellen meerjarenafspraken ziekenhuis verzekeraar