Cases

Versterking van zelforganiserende teams

Een thuiszorgorganisatie heeft zelforganiserende teams ingevoerd om de kwaliteit van zorg te verhogen. Deze zelforganiserende teams hadden meer fundament nodig. fluent heeft de thuiszorgorganisatie begeleid bij het uitwerken van het meerjarenbeleid in heldere kaders en uitgangspunten voor de teams en vervolgens door samen met vertegenwoordigers uit de teams heldere afspraken over de zorgverlening en samenwerking in de teams te maken.

Aanpak

Door de werkgroep met vertegenwoordigers van het team zijn in een aantal bijeenkomsten de kaders en uitgangspunten van de organisatie vertaald in rollen en afspraken over zorgverlening en team functioneren. Centrale vragen hierbij zijn bijvoorbeeld geweest: hoe wil het team binnen de gestelde kaders functioneren t.a.v. de zorg en samenwerking, welke informatie heeft een team nodig om te reflecteren en bij te sturen en hoe gaan ze dit doen? De werkgroepleden namen deze vragen mee naar het team en werkte dit vervolgens uit.

Resultaat

Heldere rollen en afspraken over de zorgverlening en de samenwerking in de teams. Een handboek voor de teams met daarin concrete beschrijving van de zorg- en organisatievisie, rolbeschrijvingen, reflectie- en stuurinformatie en afspraken over goede zorgverlening en samenwerking in en tussen de teams en de organisatie om het zelfstandig werken te versterken waardoor de veerkracht van het team en de medewerkers is vergroot.