Cases

Verbeteren van planningsmethodieken

Een zorginstelling ervaart problemen met de cliëntenplanning. Er wordt veel ad hoc gepland, er zijn veel mutaties en er is weinig kennis over beproefde planningsmethodieken. fluent is gevraagd om een workshop te verzorgen waarin de planners inzicht krijgen in methodes om de planning te optimaliseren.

Aanpak

Middels een workshop zijn door de planners en een vertegenwoordiger van de behandelaren aangegeven hoe de huidige planning gaat, welke knelpunten worden ervaren en welke oplossingen er mogelijk zijn. fluent heeft deze workshop begeleid en inhoudelijk voorzien van input over beproefde planningsmethodieken. Bijvoorbeeld het gebruik van tijdshorizons, onderscheid naar onzekerheid in vraag en aanbod bij het plannen, het gebruiken van blokkades en de rol van de behandelaren.

Resultaat

Concrete acties om de cliëntenplanning te optimaliseren.