Cases

Strategische keuzes maken en vertalen naar concreet niveau

Het zorgveld wijzigt fors. In dit kader is het verstandig voor een zorginstelling om de eigen strategie tegen het licht te houden. Niet zozeer om drastische koerswijzigingen door te voeren maar wel om de realiteitscheck te doen en vast te stellen of de “fit” er is met de omgeving.De instelling heeft behoefte aan externe reflectie, begeleiding van de discussie en de vertaling naar een concreet niveau.

De vraag aan fluent is om gespreksonderwerpen aan te dragen voor discussie en de juiste vragen te stellen, expertise in te brengen over ontwikkelingen in de zorg en strategische keuzes, verbinding tussen professionals en management te bevorderen en te bewaken en verslaglegging in de juiste taal, toon en vorm.

Aanpak

Regeren is vooruitzien en daarbij hebben we een aanpak waarbij de visie en strategische doelen ook vertaald worden naar de werkelijkheid. Hierbij zijn voor ons draagvlak en begrijpelijkheid belangrijke elementen. Want wat kan je met een strategie als niemand weet hoe hij  die werkelijkheid kan maken? Onze aanpak omvat 5 stappen:

  1. Waarom – gezamenlijk richting en lange termijnkeuzes
  2. Wat – uitwerking portfolio, besturingsfilosofie, ontwikkelpad
  3. Hoe – kwantitatieve analyse van effecten op bedrijfsvoering, markt, professioneel en maatschappelijk vlak
  4. Wie –praktisch en concreet geformuleerde doelen en stappen
  5. Borging - Borging en kort cyclische bijsturing

strategie

Resultaat

Een gedragen strategie en plan voor implementatie en realisatie.

Als u vragen of interesse heeft over deze aanpak dan kunt u contact opnemen met Geert de Kousemaeker.