Cases

Scenario’s voor procesoptimalisatie Call Center Eerstelijnszorg

Het triageren van zorgvragen in de eerstelijnszorg is een belangrijke activiteit om acute zorgvragen af te vangen en goed te geleiden. In het geval van asielzoekers met alle taalproblemen en specifieke gezondheidsvragen van dien is dit nog belangrijker.

Het Gezondheidscentrum Asielzoekers biedt kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg aan asielzoekers. Naast een beperkt aantal inloopspreekuren op asielzoekerscentra heeft het GCA een Praktijklijn (een centraal georganiseerd medisch call center) waar gediplomeerde praktijkassistenten en een huisarts werken.

Asielzoekers kunnen 7 x 24 uur bellen naar deze Praktijklijn met hun medische vragen of om een afspraak met een medische zorgverlener te regelen. Uit metingen bleek dat het organiseren van Mondzorg voor asielzoekers (conform Regeling Zorg Asielzoekers) een te grote belasting voor de Praktijklijn oplevert. Hierdoor komt de (acute) zorgvraag in de knel.

Kwaliteitsjaarverslag 2013-GCA Praktijklijn-4253

fluent is gevraagd scenario’s op te stellen voor de procesoptimalisatie van de vraag naar Mondzorg via de Praktijklijn met als doel de toegang tot de (acute) zorg zeker te stellen en ter voorbereiding op mogelijk grote instroom van asielzoekers in de nabije toekomst.

Op basis van de LEAN filosofie (reduceren van alle vormen van verspilling), procesmapping van de niet-waarde toevoegende activiteiten) , observatie en interviews met interne stakeholders, van het proces Mondzorg binnen Praktijklijn en GCA is onder hoge tijdsdruk een viertal scenario’s ontwikkeld voor optimalisatie van de Mondzorg ten behoeve van asielzoekers en de mogelijkheden van de Praktijklijn om hierin sturend op te treden zodat de zorg aan asielzoekers geborgd kan blijven.

Op basis van deze analyse en scenario’s is het management van het GezondheidsCentrum Asielzoekers gevoed met verschillende alternatieven in hun onderhandeling met de organisatie die de gezondheidszorg voor asielzoekers organiseert en is een oplossingsrichting ingezet.