Cases

Scenario analyse locaties Focuskliniek

Twee ziekenhuizen zijn gefuseerd en hebben globale strategische keuzes gemaakt. Een daarvan is het realiseren van een Focuskliniek op een van de locaties. Vraag is op welke locatie deze kliniek het best gesitueerd kan worden vanuit criteria als marktpositie, financiën, functionele kwaliteit, fysiek mogelijkheden en faseerbaarheid. Marije Talstra is gevraagd samen met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en externe experts tot een advies te komen.

Aanpak

De aanpak bestond uit de volgende stappen:

  • Stap 1: Vaststellen kaders, uitgangspunten en beoordelingscriteria
  • Stap 2a: Opstellen strategische werkconcept en globaal Programma van Eisen Focuskliniek
  • Stap 2b: Inventarisatie effecten op capaciteiten locaties
  • Stap 3: Inventarisatie functionele en technische mogelijkheden locaties
  • Stap 4: Opstellen, analyseren en beoordelen varianten
  • Stap 5: Opstellen advies en aanbevelingen

We hebben een stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk was voor het bewaken van de dwarsverbanden met andere organisatie brede projecten, de communicatie in huis en de ontwikkeling van draagvlak en het uiteindelijke advies. Een werkgroep zorgde in een razend tempo voor de juiste cijfers en inzichten.

Resultaat

Op basis van het advies van de stuurgroep heeft de RvB een besluit kunnen nemen over de beste locatie voor de Focuskliniek. De betrokken RvE heeft inzicht in het werkconcept van de Focuskliniek en kan starten met de uitwerking en implementatie daarvan. De bouworganisatie kan verder met de uitwerking van het functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen en de voorbereiding van de benodigde verbouw.