Cases

Postfusie lateralisatie en voorbereiding nieuwbouw

Twee ziekenhuizen zijn recent gefuseerd. Het fusieziekenhuis heeft het ex ante samenwerkingsprofiel aangescherpt in werkconferenties en verdiepingsrondes met de medische staf. Het aangescherpte profiel is input voor nieuwbouw op een van de twee locaties. Daartoe wenst het fusieziekenhuis een bankable business case op te stellen.

Aanpak

Het ziekenhuis heeft fluent gevraag om het fundament voor de deze business case op te stellen, in de vorm van een onderzoek naar:

  • de aard en omvang van de verschuiving van patiëntstomen tussen de twee locaties;
  • de potentiele instroom op de nieuwbouwlocatie als gevolg van het vernieuwde locatieprofiel;
  • de potentiele uitstroom door verschuiving van zorg tussen de locaties;
  • de potentiele uitstroom door substitutie en toepassing van e-health;
  • de verminderde belasting op capaciteiten door verandering in behandelwijze.

Dit onderzoek hebben wij uitgevoerd op basis van indeling naar patiëntstromen, en doorgerekend naar het effect op capaciteiten en opbrengsten. Onderstaand figuur geeft onze geordende en stapsgewijze aanpak weer.

lat 2

Resultaat

Het resultaat heeft het ziekenhuis gebruikt voor de interne verantwoording in het ziekenhuis en het opstellen van de business case richting financiers.