Cases

Optimaliseren patiëntenstromen

Een Orthopedagogisch centrum wil naar een proces gestuurde organisatie om zo effectieve zorg en efficiëntere bedrijfsvoering te verbeteren. Zij hebben fluent gevraagd om te ondersteunen bij het optimaliseren van de logistieke zorgprocessen.

Aanpak

Met een werkgroep waarin verschillende locaties en disciplines zijn vertegenwoordigd zijn in een aantal fases (in kaart brengen huidige stromen, analysefase, verbeterfase en implementatiefase) de huidige patiëntenstromen in kaart gebracht. Daarbij zijn de logistieke patiëntenstromen en benodigde capaciteit gekwantificeerd. Zo hebben we inzicht gekregen in de afstemming tussen vraag en aanbod, maar ook in de knelpunten hierin.

Resultaat

Inzicht in de afstemming tussen vraag en aanbod, inzicht in knelpunten en verbetermogelijkheden om te komen tot optimale patiëntenstromen.