Cases

Meerjarenafspraak verzekeraar en ziekenhuis

De behoefte aan zekerheid groeit in de zorg. Zekerheid over omzet & continuiteit aan de kant van de zorgaanbieder en zekerheid over prijs, doelmatigheid en toegankelijkheid aan de kant van de zorgbetaler anderzijds. Dit geeft aan dat er een mooie balans is om te komen tot meerjaren afspraken tussen verzekeraars en zorginstellingen. fluent is gevraagd een zorginstelling te begeleiden bij het tot stand komen van deze afspraken.

Aanpak

  • Samen met de ziekenhuisorganisatie en verzekeraar is er in verschillende werkgroepen gewerkt aan inhoudelijke duiding en vooral het elkaar begrijpen en het begrijpen en respecteren van elkaars doelen.
  • Ordening van de zorg in verschillende patientstromen en het verder concretiseren van beelden naar de concrete feiten en financiele arrangementen.
  • Daarnaast is er modelmatig gekeken naar de mogelijke effecten van de afspraken waarbij er een prospectief model ontstond, waarmee de duurzaamheid en haalbaarheid van contractafspraken vastgesteld kon worden. Dit heeft veel inzicht gegeven in de mate van risico en ook beheersing die afspraken met zich mee brengen.

Resultaat

Een meerjaren afspraak tussen ziekenhuis/MSB en de zorgverzekeraar waarbij naast fin afspraken ook de ontwikkeling van betaalbaarheid als mede ook de VBHC ontwikkeling centraal staat.

Voor meer informatie neem contact op met Geert de Kousemaeker, geert@fluent.nl of 06-55720065.