Cases

Meer verantwoordelijkheid bij teams in de ouderenzorg

Een VVT-instelling heeft als ambitie om meer verantwoordelijkheid en regie neer te leggen bij de medewerkers in de teams. fluent is gevraagd om dit proces op een aantal locaties te ondersteunen. Het was hierbij van belang om de organisatie brede globale visie samen te vertalen naar specifieke concrete uitgangspunten voor de teams op de locaties en tegelijk de teams meteen in beweging te krijgen. Geen rapport voor in de lade maar directe gedragsverandering.

Aanpak

Een groep ambassadeurs uit de organisatie heeft onder leiding van fluent in drie werkbijeenkomsten richting en focus aangebracht, concrete teamdoelen geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Zie onderstaande figuur voor de concrete invulling van deze thema’s. Gelijktijdig hebben de ambassadeurs hun teams betrokken en de beweging in gang gezet. Aan het eind van het traject hebben de ambassadeurs in een brede kickoff de nieuwe manier van werken in zijn geheel overgebracht aan alle teamleden. Acteurs hadden een belangrijke rol om het nieuwe gedrag concreet te maken.

ouderen

Resultaat

Onze aanpak leidt tot de volgende resultaten:

  • Breed gedragen locatie specifieke visie op zorg en team functioneren binnen de kernwaarden van de instelling
  • Kaders en uitgangspunten voor de teams en een (deels gerealiseerd) plan van aanpak voor verbetering
  • Beweging in alle teams op de locatie