Cases

Marktonderzoek diagnostiek

fluent kreeg de vraag om voor een klant, die state-of-the-art diensten voor de eerste lijn, tweede lijn en ZBC’s levert, de marktpotentie, het marktaandeel en de omvang van de concurrentie voor hem te bepalen. Hierbij moest rekening worden gehouden met de verschillende klantgroepen waarvoor de diensten werden verricht alsook met de geografische gebieden waarbinnen de klantgroepen werkzaam zijn.

Aanpak

Op zich is de vraag om een marktonderzoek niet nieuw voor ons, maar beantwoording van deze vraag was anders door het ontbreken van voldoende beschikbare marktinformatie voor deze specifieke vraag - klant combinatie. Daarom werd samen met de klant bepaald dat beantwoording middels data generatie en inschatting, een puur “theoretische” benadering, zou plaatsvinden.

De aanpak bestond uit een vijftal stappen. Zie figuur 1.

marktonderzoek

Resultaat

De uitkomst van het onderzoek leverde de klant inzichten op in de huidige marktsituatie en marktpotentie, maar vormt daarmee ook belangrijke voeding voor vervolgstappen met betrekking tot strategieformulering, profilering en het benutten van potentiële kansen. Door de alternatieve aanpak heeft het onderzoek ook ons nieuwe uitvoeringsinzichten opgeleverd die we mogelijk voor andere klanten kunnen gebruiken.