Cases

Lateralisatie en Locatiekeuze

Twee ziekenhuizen (algemeen en top klinisch ziekenhuis) staan voor het vraagstuk om te fuseren. De vraagstelling aan fluent is hierbij om de volgende vragen beantwoorden.

  1. Welke marktbewegingen mogen worden verwacht als gevolg van de voorgenomen keuzen in het samenwerkingsprofiel (en de daarmee samenhangende maatschappelijke acceptatie)?
  2. Welke effecten op de financiële huishouding van beide ziekenhuizen zijn te verwachten (investeringen ook in relatie tot de geplande nieuwbouw, desinvesteringen, frictiekosten, doelmatigheidswinsten.
  3. Wat is de concurrentiekracht/ marktconformiteit van het voorgestelde samenwerkingsprofiel
  4. Welke verdere aanscherpingen op, dan wel alternatieven voor (delen) van het samenwerkingsprofiel stelt u voor?

Aanpak

In een tienstappen plan (zie figuur) heeft fluent in een korte doorlooptijd de effecten van het samenwerkingsprofiel inzichtelijk gemaakt en de organisatie begeleid bij de verdere keuzes bij het concretiseren van de samenwerkingsplannen. Dit op zowel instellings als op specialisme niveau. De onderbouwing is gebruikt naar de interne en externe stakeholders om te komen tot draagvlak en realiteitszin over de effecten van het samenwerkingsprofiel.
Haalbaarheidsonderzoek

 

Als u vragen of interesse heeft over deze aanpak dan kunt u contact opnemen met Geert de Kousemaeker.