Cases

Invoering resultaat verantwoordelijke eenheden

Een middelgroot ziekenhuis wil duaal management invoeren met duaal management. Aan fluent de vraag om dit succesvol in te voeren in de organisatie, met zowel resultaatgerichtheid als draagvlak bij de RVE managers, gecombineerd met een doelmatigheidsslag met kwaliteitsverbetering. Een hele uitdaging!

Aanpak

Na het vaststellen van het speelveld, oftewel de kaders en uitgangspunten vanuit de organisatie (RVB en Staf) zijn er voor de poortspecialismen bedrijfsplannen geschreven met een lange termijn visie van 5 jaar, maar ook de ambitie voor de korte termijn. De speerpunten die hieruit kwamen zijn doorgerekend in business cases. Aan de hand hiervan kon de organisatie de investeringen toekennen en de actieplannen in gang gezet worden. In de plannen is vorm gegeven aan ambitie op het gebied van de markt, de efficiency en de organisatie van de zorg per vakgroep. Doorvertaling is ook gedaan naar de werkvloer om ook zo door te voeren.

Resultaat

Zelfstandig opererende RVE’s die werken binnen de gestelde begroting met bedrijfsplannen per  vakgroep die jaarlijks bijgewerkt worden en waar op de resultaten gestuurd wordt. (Reeds meer dan vijf jaar op rij worden deze bedrijfsplannen bijgewerkt door de RVE’s zelf, en vormen een leidraad bij het maken van de beleidsbeslissingen).