Cases

Effecten van Zorginnovatie

Een consortium bestaande uit een leverancier een groep ziekenhuizen en een drietal verzekeraars hebben de ambitie opgepakt om het zorgpad chronisch hartfalen te optimaliseren met inzet van de e-health en te evalueren of hiermee duurzame zorg gerealiseerd wordt bij een hogere patiënt- en zorgverlenertevredenheid.

Aan fluent de vraag om gedurende een drietal jaar de geincludeerde patienten populatie te monitoren op de effecten van het nieuwe zorgpad op een aantal gebieden (zorgconsumptie, tevredenheid, financiele effecten)

Aanpak

In een aantal stappen (zie figuur) wordt gedurende een periode van 3 jaar de patiënten populatie (en een nul populatie gevolgd). Gedurende deze periode worden voor de betrokken projectorganisatie en de betrokken individuele ziekenhuizen rapportages gemaakt. Fluent treedt hierbij op als Third Trusted Party en waakt over de governance van de data, en waarborgt hiermee ook de ACM en NZA regels op het delen van data.
Effecten-van-Zorginnovatie

Resultaat

Het resultaat is een onderbouwde businesscase voor de projectorganisatie waarbij de effecten van de onderzoekspopulatie worden opgeleverd. Deze rapportage is door de projectorganisatie gebruikt voor verdere brede communicatie en beleidsbepaling voor eHealth inzet in de ziekenhuizen.

Als u vragen of interesse heeft over deze aanpak dan kunt u contact opnemen met Geert de Kousemaeker.