Cases

Concretisering van de meerjarenstrategie van een gefuseerde ziekenhuis organisatie

In deze ziekenhuisorganisatie is de fusie net een feit. Er is gewerkt aan een meerjarenstrategie door het organiseren van werkconferenties met stakeholders binnen de regio en de organisatie. Op basis van deze bijeenkomsten is een meerjarenstrategie geformuleerd en een aanzet gegeven voor de locatieprofilering. De volgende stap is het inrichten van het besturingsmodel (waarbij al gekozen is voor een RVE structuur en een verschuiving van de verantwoordelijkheden lager in de organisatie) en het concretiseren van de strategie in een bedrijfsplan per RVE dat deel uitmaakt van de nieuwe P&C cyclus.

Aanpak

fluent heeft de organisatie hierbij geholpen met het opzetten van de projectorganisatie en het opleiden van de projectmedewerkers in de methodiek van bedrijfsplannen, het opstellen van businesscases, het leiden van bijeenkomsten en adviseren van de RVE’s. Daarnaast heeft fluent 12 vakgroepen begeleidt bij het opstellen van het bedrijfsplan met haar ambities voor de komende 2-5 jaar.

Tenslotte heeft fluent een rol gespeeld in het management development traject met de focus bedrijfsvoering, sturing en leiderschap. Hoe geef je nu vorm aan jouw nieuwe rol als RVE of medisch manager. Welke verantwoordelijkheden heb je en hoe stem je op een goede manier met elkaar af? De basis van onze methodiek en ondersteuning ligt in het volgende model waar het succes van de organisatie en de succesfactoren voor het team gecombineerd worden.

sinek2

Resultaat

Dit alles heeft geresulteerd in een aangepaste P&C cyclus waarin bedrijfsplannen een plek hebben. Een nieuwe manier van samenwerking in het duaal management door het gezamenlijk formuleren van plannen en het concretiseren van acties. Inzicht in de toekomstige ambities en de effecten er van op de organisatie in termen van investeringen, rendement, professionals en de zorgvraag.