Cases

Analyse potentie samenwerking topklinisch en algemeen ziekenhuis

Twee naburige ziekenhuizen onderzoeken het potentieel van nauwere samenwerking. Partijen werken op vakgroep niveau al samen, maar er is nog geen gecoördineerde samenwerking op ziekenhuisniveau en de vraag is of die er moet komen.

Aanpak

fluent heeft partijen met een feitenanalyse geholpen om het groeipotentieel voor beide ziekenhuizen inzichtelijk te maken. Leidend daarbij zijn de profielen van beide ziekenhuizen. Het potentieel voor het algemene ziekenhuis zit in de basiszorg. Samenwerking met het topklinische ziekenhuis versterkt de aantrekkingskracht voor basiszorg. Het potentieel voor het topklinische ziekenhuis ligt in de hoog complexe zorg. Nauwere samenwerking moet verwijzingen van hoog complexe zorg uit het algemene ziekenhuis ombuigen naar het topklinische ziekenhuis. Een grotere regionale functie stelt het topklinische ziekenhuis nog beter in staat de kwaliteit van hoog complexe patiëntenzorg te verbeteren.

In de feitenanalyse hebben we op grond van de zorgproductie van beide ziekenhuizen de markt in kaart gebracht voor basiszorg en hoog complexe zorg. Hoog complexe zorg is gedefinieerd als topklinische zorg, zorg voor hoog risico patiënten en risicovolle ingrepen met een volumenorm.

Hierbij hebben we de marktaandelen van beide ziekenhuizen in beeld gebracht, en daarvoor potentiele doelmarktaandelen gedefinieerd. Deze potentiele groei hebben we vervolgens getoetst op haalbaarheid door uitvoering van een concurrentieanalyse, op grond van de profielen van omringende ziekenhuizen en de reikwijdte en reisafstand van de omliggende verzorgingsgebieden.

Resultaat

Een voor beide ziekenhuizen herkenbare analyse van het potentieel. Juist de gezamenlijkheid van de opdracht en de objectieve beoordeling van de feiten van beide ziekenhuizen was essentieel in deze verkennende fase.

Inhoudelijk was er potentieel, voor zowel de basiszorg als voor de hoog complexe zorg. Was er voldoende potentieel? En werkt dat precies uit per ziektebeeld? Dat is voer voor de bestuurders en de medische staven van de ziekenhuizen, omdat samenwerking van veel meer afhankelijk is dan alleen de zorganalyse. De basis is echter gelegd. En de eerste vervolgvraag is ons al gesteld. Op naar meer samenwerking en beter (gecoördineerde) zorg voor de patiënt!