Over fluent
Marije Taalstra

Marije Talstra

Adviseur

Ervaren adviseur en projectmanager in de zorg. Creatief, analytisch en energiek. Gedreven om de zorg duurzaam beter te maken en overtuigd dat nieuwe manieren van kijken, organiseren en samenwerken daarbij helpen. Initiatiefnemer van het Sustainable Healthcare Lab, maatschappelijk betrokken en moeder van twee.  Gericht op mensen, resultaat en toekomst.

Hoe zie ik de toekomst van de zorg?

Nederland is in verandering en dat geldt zeker voor de zorg. Niet eenmalig maar continu. Technologische ontwikkelingen, concentratie en spreiding, langer thuiswonen en een einde aan de groei. Veel ingrediënten die vragen om keuzes maken, innovatie en samenwerken in stad of regio. Zorgverleners en bestuurders van verschillende organisaties staan samen aan de lat om stappen te zetten. Er zijn geen blauwdrukken maar wel inspirerende ideeën en voorbeelden.

Wat wil ik bereiken?

Ik wil zorgorganisaties ondersteunen door samen met hen betekenis te geven aan de veranderende omgeving. De kracht en eigenheid van de organisatie en de professionals staan daarbij centraal. Op basis daarvan wil ik visie en nieuwe concepten ontwikkelen om duurzaam betere resultaten te boeken voor de patiënt.

Waar ben ik goed in?

Als adviseur en projectmanager werk ik met zorgorganisaties aan portfoliokeuzes, locatieprofielen en de ontwikkeling van innovatieve concepten voor werkprocessen, ICT en huisvesting. Ik breng samen met professionals en patiënten verbeteringen in beeld, op gang en tot stand. Ik werk vanuit visie, verwondering en verrassing.

Wat is mijn wens voor de zorg?

Dat mensen en organisaties ruimte zien en nemen om over grenzen te kijken en onverwachte verbindingen te leggen die de zorg beter maken voor nu en in de toekomst.

Wilt u mij persoonlijk spreken dan kan dat via:

marije@fluent.nl

06-5108 6920