Over fluent

Erwin Winkel

Ik ben een senior professional die goed gedijt in een complexe, snel veranderende omgeving. Vader van drie zonen, Utrecht. Sterk geworteld in de gezondheidszorg en met twintig jaar ervaring vanuit diverse rollen. Ik lever hoogwaardige dienstverlening met focus op ziekenhuizen, instellingen in de ouderenzorg, (lokale) overheden, zorgverzekeraars en brancheorganisaties. Dienstverlening gericht op strategische advisering, organisatie inrichting en ontwikkeling en interim management. En altijd op het grensvlak van zorg en financiering.

Hoe zie ik de toekomst van de zorg?

De zorg transformeert. En zorgorganisaties transformeren mee. De onderlinge afhankelijkheid neemt toe. Het gaat erom de zorg effectiever en doelmatiger te organiseren. In ketens. De zorgvraag groeit maar dat wil niet zeggen dat elke zorgorganisatie blijft groeien. Dit heeft impact op uw strategie, onderliggend verdienmodel en uw organisatie als geheel. Transformatie betekent krimpen maar ook groeien. Oude activiteiten afstoten en nieuwe ontwikkelen. Ik zie hier de meerwaarde van ketens om nu eens echte substitutie te realiseren. Een ding is zeker. Los van hoe ketens zich gaan ontwikkelen, ze bewegen naar voren en niet naar achteren. Dus investeer voorin de keten om onnodige kosten achterin te voorkomen en doe dit duurzaam. Afbouw en opbouw gaan hand in hand.

Wat wil ik bereiken?

Ik krijg energie van het ontwikkelen van nieuwe concepten die echt iets toevoegen. Als je niet oppast worden het containerbegrippen: Zorgketens, ontschotting. Je moet vooral vanuit de essentie handelen. Anders zijn veranderingen niet duurzaam. Erken dat je afhankelijkheid bent van anderen en vice versa. En stel maatschappelijke impact boven quick wins. Vanuit toegevoegde waarde en niet vanuit gevestigde belangen. En durf gemeenschappelijke doelen centraal te stellen. Met veel lef en energie wil ik u hierbij ondersteunen. Als mens, team of organisatie.

Waar ben ik goed in?

Ik ben sterk in het abstraheren, de grote lijnen. Ik schakel snel en heb een goed ontwikkelde sensitiviteit radar. Ik handel hierbij intuïtief, vanuit achterliggende visie en inzicht. Waarbij ik me richt op dat wat altijd aanwezig is. Ik overzie hierbij het bestuurlijk politieke niveau tot aan het operationele niveau. Als u ervaart dat uw bijdrage betekenisvoller is geworden, dan is mijn missie geslaagd.

Wat is mijn wens voor de zorg?

Laten we het vooral niet te krap maken en blijven denken in kansen en offensief handelen in plaats van bedreigingen en defensief handelen. De sector groeit en transformeert. Het zijn prachtige tijden. Laten we met elkaar vooral concepten ontwikkelen die daadwerkelijk een bijdrage leveren.