Advies > organisatie
fluent-icon-4-30-wit

Zorglogistiek

Visie

Zorglogistiek is van belang vanuit verschillende invalshoeken: de patiënt wil graag snel geholpen worden en niet te lang wachten, de zorgverzekeraars eisen kwaliteit en doelmatigheid en de Zorglogistiek is een middel om primaire processen te optimaliseren. Zorglogistiek richt zich van oorsprong op het verbeteren van doelmatigheid waarbij kwaliteit en klantbeleving vaak achter bleven. Nu zijn we van mening dat zorglogistiek zich niet meer alleen kan focussen op doelmatigheid, maar ook op kwaliteit van zorg en patiëntbeleving. Daarbij is cliëntentraject leidend, en die gaat vaak over afdelingen of zelfs sectoren en lijnen heen. De ketenbenadering in de zorglogistiek is daarom essentieel.

Zorglogistiek

Aanpak
Bij zorglogistiek kunnen verschillende aanpakken en methodes worden ingezet, afhankelijk van het vraagstuk. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we de inhoud van de zorg verbinden aan de organisatie van de zorg. Met andere woorden, de kenmerken van de zorginhoud als: betreft het chronische patiënten of kortdurende electieve processen, bepalen het zorglogistieke model. We werken met werkgroepen met professionals die we leren om vanuit een zorglogistiek perspectief naar hun zorgpraktijk te kijken. Daarbij volgen we aantal stappen, van start tot aan evaluatie. De analyse, het inzicht verkrijgen in de huidige feitelijke situatie en mogelijke verbeterpunten, is hiervan een groot onderdeel. Een zorglogistiek beschrijving van de processen (het benoemen van de stappen die een patiënt / cliënt doorloopt en het koppelen van de benodigde capaciteiten daaraan) is daarbij een belangrijk onderdeel.

Resultaat
Op de eerste plaats krijgt het team veel inzicht in de bedrijfskundige kant van hun zorgprocessen en de verbeterpunten hierin. Met als uiteindelijk resultaat het verkorten van wachttijden en doorlooptijden, het verbeteren van het serviceniveau en de kwaliteit van zorg. Concreet bijvoorbeeld minder controle consulten, minder heropnames, minder fouten en een betere afstemming van activiteiten.

Terug naar organisatie