Cases

Programma van Eisen nieuw­bouw behandel­centrum en verpleeg­omgeving

Een ziekenhuis wil nieuwbouw realiseren voor de verpleegomgeving en de behandelomgeving. In een strategisch werkconcept en globaal programma van eisen hebben we samen met de organisatie  richtinggevende uitspraken opgesteld over efficiënt ruimtegebruik, logistiek van patiënten, medewerkers en goederen, gastvrijheid, flexibiliteit, uitstraling en ICT ondersteuning. Een architect heeft op basis hiervan een eerste schets gemaakt van de nieuwbouwmassa. fluent is vervolgens gevraagd op basis van deze context met de betrokken zorgroepen en ondersteunende diensten een programma van eisen (PvE) op te stellen voor de behandelomgeving en de verpleegomgeving.

Aanpak

Onze aanpak wordt gekenmerkt door:

  • Eerst toekomstig werkproces (functioneel PvE) dan oppervlakte (ruimtelijk PvE)
  • Aansluiten bij lopende trajecten zoals lean, gastvrijheid, value based healthcare etc.
  • Samen met betrokken professionals en patiënten
  • Binnen beschikbare kaders (strategisch werkconcept, globaal PvE, nieuwbouwmassa)
  • Binnen beschikbare tijd
  • Met expertkennis van binnen en buiten de organisatie

Omdat de kaders helder waren hebben we in drie werkbijeenkomsten met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de zorg, ondersteunende diensten gewerkt aan een definitief functioneel en ruimtelijk PvE.

  • Bijeenkomst 1: Doornemen aanpak, kaders en opzet functioneel en ruimtelijk PvE. Uitzetten vragen
  • Bijeenkomst 2: Bespreken concept functioneel PvE en eerste opzet ruimtelijk PvE. Uitzetten vragen.
  • Bijeenkomst 3: Afronden functioneel en ruimtelijk PvE.

Resultaat

Aan het eind van het traject lagen er functionele programma’s van eisen waarin het toekomstig werkproces is beschreven en ruimtelijke programma’s van eisen die de vertaling naar oppervlakte aangeven. Na vaststelling door de stuurgroep kan de architect op basis hiervan aan de slag met het voorlopig ontwerp. De zorg en de ondersteunende diensten weten welke procesveranderingen nodig zijn voordat de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen. De opdrachtgever was zeer tevreden over proces en het resultaat.

Voor meer informatie neem contact op met Marije Talstra via 06-51086920 of marije@fluent.nl