Cases

Gastvrijheidtraining voor een ZBC

Een ZBC is op zoek naar een betere aansluiting bij de behoeften van haar klanten. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de klantgerichtheid van de instelling slechter scoort dan verwacht. fluent wordt gevraagd om de organisatie te helpen bij het verbeteren van de klanttevredenheid.

Aanpak

Op basis van patiënten feedback en cases is in een tweetal workshops een hospitality plan opgesteld.

Resultaat

Enthousiaste medewerkers die met elkaar aan de slag zijn gegaan met de klantgerichtheid binnen de organisatie, maar ook medewerkers die elkaar feedback gingen geven op dit vlak. De vrijheid voor het geven van feedback ontstaat op het moment dat er een gedeeld beeld is van hospitality of klantgerichtheid. Hierdoor wordt dit ook een continu proces in plaats van een eenmalige actie.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Birgite Runia, 06 5572 0071.